Doelstelling

schaapskooi en schapen

De Stichting Schapedrift Ermelo stelt zich ten doel op de Ermelosche Heide een schaapskooi met een capaciteit van 400 schapen in stand te houden en doet dit door middel van het werven van fondsen en het ontplooien van activiteiten.

De stichting richt zich in haar doelstelling op het Veluws Heideschaap, behorend tot het zeldzame landbouwhuisdierras. De schapen begrazen de Ermelosche Heide waarvan de gemeente Ermelo eigenaar is. Dit gebied herbergt een groot aantal natuurwaarden. Zo komt er onder andere de zeldzame zandhagedis voor.

Voorheen werd de heide onderhouden door middel van plaggen of door diep te maaien. De vergraste heide werd afgevoerd zodat op de arme grond opnieuw heide kon groeien. De gemeente Ermelo heeft het plaggen en diep maaien vergeleken met begrazing. Uit dit onderzoek werd duidelijk dat begrazing beter is voor het behoud en het verder ontwikkelen van de aanwezige natuurwaarden. Daarop stelde de gemeente een begrazingsplan op en heeft  de uitvoering overgedragen aan de Stichting Schapedrift Ermelo.

Het stichtingsbestuur heeft als uitgangspunt het bezoekerscentrum voor het publiek laagdrempelig te houden. Het bezoekerscentrum Ermelosche Heide is gratis toegankelijk en er worden vriendelijke prijzen voor consumpties gehanteerd. Dit is mogelijk dankzij de inzet van de vele vrijwilligers, die zorgen de catering en het onderhoud van het bezoekerscentrum.

Samenwerking met andere organisaties
De Stichting Schapedrift Ermelo werkt bij de exploitatie samen met andere non-profit-organisaties op het gebied van natuur en milieu, waaronder Geldersch Landschap & Kasteelen, de Ermelose Bijenvereniging, Museum Het Pakhuis en de Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo. Sinds 2005 is het Bezoekerscentrum Ermelosche Heide aangesloten bij de Kring van Gelderse Bezoekerscentra waartoe de meeste Gelderse bezoekerscentra horen. Via dit platform wordt kennis en ervaring uitgewisseld en worden gezamenlijk projecten opgepakt. Samen met Museum Het Pakhuis, bezoekerscentrum Staverden en bezoekerscentrum Arkemheen is in 2014 de alliantie Vier Veluwe opgericht, die tot doel heeft elkaar te versterken en gezamenlijk de Noord Veluwe te promoten. Inmiddels zijn ook de Molen De Koe en de Arkelanderhoeve uit Ermelo bij de alliantie aangesloten. Er wordt nauw samengewerkt met toeristische organisaties en accommodaties in de gemeente Ermelo, zoals de VVV.  De Stichting Schapedrift Ermelo heeft ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid; de schaapskooi wordt regelmatig bezocht door scholen, ouderen en mensen met een beperking. Er zijn  lesprogramma’s ontwikkeld, die in samenwerking met de Stichting Natuur en Milieuplatform Ermelo (NMP)  aangeboden aan basisscholen in gemeente Ermelo.