Samenstelling

Vanaf oktober 2016 is het bestuur van de Stichting Schapedrift Ermelo als volgt samengesteld:

  • Ab van de Does, voorzitter
  • Dirk de Vries Reilingh, secretaris
  • Aart Goossensen, penningmeester
  • Gerard van Ruiten, namens de stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo
  • Gijs Ruiter, agrarisch ondernemer
  • Janny van Wijk

Adviseurs van het stichtingsbestuur zijn:

  • Marion Derks, herder schaapskudde
  • Geesje Eleveld, coördinator Bezoekerscentrum Ermelosche Heide
  • Willem Lammertink, namens het Geldersch Landschap en Kasteelen
  • Henk Jan Zwart, terreinbeheerder van de gemeente Ermelo