Algemeen: Ermelosche schaapskooi

De schaapskooi is gebouwd in 2002 en biedt onderdak aan de kudde Veluwse heideschapen, die  de Ermelosche Heide begraast. De kooi is niet toegankelijk voor bezoekers, maar publiek kan wel door de geopende deuren naar binnen kijken. In het bezoekerscentrum naast de schaapskooi is veel informatie over de schapen en de kooi. In de wintermaanden staan de schapen in de kooi en in februari en maart staat het vol met lammetjes en moederschapen.

De Ermelose schaapskooi is van oorsprong een particulier initiatief waar de gemeente Ermelo op heeft ingespeeld. In eerste instantie was de bouw van een schaapskooi niet mogelijk omdat de milieuwetgeving (met betrekking tot ammoniak-emissie van dieren) dat niet toestond. Alle plannen om een schaapskooi te bouwen werden stilgelegd. Na een intensieve lobby vanuit de gemeente Ermelo in de richting van de landelijke politiek en het ministerie van VROM is in de nieuwe ammoniakwetgeving (voorjaar 2002) een uitzondering opgenomen voor dieren die worden gehouden ten behoeve van natuurbeheer. Pas daarna konden alle bouwplannen weer verder worden opgepakt en uitgewerkt.

In december 2002 kon de Stichting Schapedrift Ermelo beginnen met de bouw van de schaapskooi en het bezoekerscentrum en in mei 2003 was de kooi klaar en konden de eerste schapen er al in.

Het ontwerp van de kooi is gebaseerd op andere op de Veluwe voorkomende schaapskooien en de kooi heeft een oppervlakte van 400 m². Daarmee is het naar verluidt de grootste schaapskooi van Nederland. Het hout is door de gemeente Ermelo aan de stichting gedoneerd en komt uit de Ermelose gemeentelijke bossen. Het gaat voornamelijk om eiken- en douglashout dat het FSC-keurmerk draagt.

In de kooi kunnen maximaal 400 Veluwse Heideschapen (incl. lammeren) worden ondergebracht. Alle schapen zijn in eigendom van de Stichting Schapedrift Ermelo. Daar is voor gekozen omdat dit de continuïteit van de schaapskooi ten goede komt. Omdat de gemeente de formele eigenaar is van de Ermelosche Heide heeft zij de begrazing overdragen aan de Stichting Schapedrift Ermelo. De stichting is daarmee verantwoordelijk voor de exploitatie van de schaapskudde, de schaapskooi, het bezoekerscentrum en de begrazing van de Ermelosche Heide. De herder en de coördinator van het bezoekerscentrum zijn dan ook in dienst bij de Stichting Schapedrift Ermelo.