Bouw kapschuur bij schaapskooi

De bouw van de nieuwe kapschuur bij de schaapskooi vordert. De vloeren zijn gestort en nu worden de wanden opgetrokken. Half december worden de zonnepanelen op het dak gemonteerd. Eind januari moet de nieuwe schuur gereed zijn. De schuur wordt gebruikt voor hooiopslag, de stalling van apparatuur, de werkplaats en het herdersverblijf. Dat is nu allemaal ondergebracht in het bezoekerscentrum. Na de bouw van de kapschuur kan de vrijgekomen ruimte optimaal benut worden voor herinrichting van het bezoekerscentrum. Extra ruimte is erg gewenst om de 100.000 bezoekers op jaarbasis goed te kunnen blijven ontvangen.  Het schuurtje met de bijenstal is inmiddels afgebroken. Ook de bijenkasten van Bijenvereniging Ermelo krijgen een nieuw onderkomen op het terrein. Met de bouw van de nieuwe bijenstal wordt in januari begonnen. Dat verzorgt de bijenvereniging zelf.
Door de kapschuur te voorzien van 54 zonnepanelen en randen van mossedum wordt een echte bijdrage aan de eigen energieopbrengst gegeven. Sponsoren van Schapedrift voeren het werk uit. Het bouwkundige werk is uitbesteed aan Bouwbedrijf Kamphorst. Het straatwerk wordt uitgevoerd door Kamphorst GWW en Urbach Installatietechniek zorgt voor de elektrische installatie, sanitair en loodgieterswerk.  De  zonnepanelen worden door Cobalt Energieoplossingen geplaatst.
Het publiek zal wel enige hinder ondervinden van de werkzaamheden op het terrein. Uiteraard heeft de veiligheid van mensen hoogste prioriteit. De Stichting Schapedrift treft hiervoor maatregelen.