De beste wensen…

De medewerkers en vrijwilligers van Stichting Schapedrift kijken terug op een goed jaar. Een jaar waarin we vele bezoekers mochten verwelkomen. Ook een jaar waarin we het 15 jarig jubileum vierden. Het bezoekerscentrum werd verbouwd, een klus die zo goed als klaar is: op zaterdag 22 december gaan de deuren weer open voor het publiek.
In 2019 zal de herinrichting plaats vinden. De planning is om dit half maart te hebben afgerond. Graag tot ziens in het bezoekerscentrum en/of bij een van de activiteiten.

We wensen u gezellige feestdagen en een voorspoedig 2019 toe.