De stand op dit moment

De stand op dit moment is 180 lammeren. 97 ramlammeren en 83 ooilammeren. De groep ooien met hun lammeren gaan naar buiten als wij voeren. Alleen de ooien met de jongste lammeren blijven dan binnen en ook de groep schapen die nog drachtig kunnen zijn. Er zijn nu nog 20 schapen die kunnen lammeren. Dat zou nog tot vrijdag 11 maart kunnen gebeuren. Ik verwacht dat er daarvan nog hooguit 10 schapen gaan lammeren. De anderen zijn gust.