De vaart zit er in

Maandag hebben we een groepje gemaakt van schapen met lammeren. De lammeren moeten eerst geoormerkt worden voordat ze de groep in gaan omdat we anders niet weten welk lam bij welke moeder hoort. Die groep noemen we de “crèche”. Vandaag hebben we een tweede groep gemaakt. De schapen uit de crèche zijn doorgeschoven naar de “grote groep” en de crèche is gevuld met nieuwe schapen met hun lammeren. De schapen uit de crèche schuiven steeds door naar de “grote groep” waardoor deze steeds groter wordt. De crèche wordt steeds opnieuw gevuld met een groepje schapen (10 tot 12) met lammeren van een dag of 2 oud. De vaart zit er goed in. De stand op dit moment is 55 lammeren van 44 schapen. Het aantal ramlammeren en ooilammeren is bijna gelijk.