Stichting Schapedrift Ermelo (Kamer van Koophandel: 8081518), hierna te noemen Schapedrift, verleent u hierbij toegang tot www.schapedrift.nl (“de Website”).
Schapedrift behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Schapedrift spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Schapedrift. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Schapedrift. Bij annulering van een reservering en betaling voor een activiteit kunt u geen aanspraak maken op restitutie. Wordt een activiteit waarvoor u gereserveerd heeft door Schapedrift geannuleerd, dan stort Schapedrift het bedrag terug op uw rekening. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Schapedrift nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Schapedrift. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Schapedrift, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.