Nieuwe versie Romeins Marskampwandelroute

De Stichting Natuur- en MilieuPlatform (NMP) Ermelo presenteerde dinsdag 7 juli 2020 een vernieuwde versie van het Romeins Marskampwandelrouteboekje dat het Romeins Marskamp op de Ermelosche Heide als hoofddoel heeft. Regioarcheoloog Maarten Wispelwey nam het eerste exemplaar in ontvangst. Het boekje maakt onderdeel uit van de succesvolle serie wandelrouteboekjes in en rond de gemeente Ermelo.

Wat er zich exact heeft afgespeeld op de Ermelosche heide rond het jaar 170 na Chr. is niet helemaal meer na te gaan. Wel is duidelijk dat Romeinse legionairs een kamp voor een paar nachten hebben gemaakt. Ze groeven een greppel en wierpen een aarden wal op om veilig de nacht te kunnen doorbrengen. De wal is nog steeds zichtbaar.

Naast informatie over de Romeinen en het marskamp is in het boekje ook de rijke flora en fauna en de cultuurhistorie op de Ermelosche Heide beschreven. Zo leest men over eikenstrubben, de hazelworm en veldleeuwerik, grafheuvels en een vennetje. Het 52 pagina’s tellende routeboekje is in kleur vormgegeven en rijk voorzien van illustraties en achtergrondinformatie zodat het ook als naslagwerkje kan worden gebruikt. De regioarcheoloog Maarten Wispelwey verzorgde het voorwoord voor het boekje, hij geeft aan hoe uniek het Romeins Marskamp is binnen de gemeentegrenzen van Ermelo.

De totale wandelroute is ruim 6 kilometer lang en start bij de schaapskooi en het Bezoekerscentrum Ermelosche Heide aan de Postweg. De route wordt gemarkeerd met paaltjes, deze paaltjes zijn aan de bovenzijde toepasselijk voorzien met de afbeelding van een Romein. Het is mogelijk een verkorte route met een lengte van circa 4 kilometer te nemen.

De wandelrouteboekjes zijn o.a. verkrijgbaar in het bezoekerscentrum. Zie voor overige informatie de website www.nmpermelo.nl