Ruud van Eijle voorzitter

In december vond een bestuurswisseling plaats bij Stichting Schapedrift: Ab van der Does nam afscheid als voorzitter en tevens als bestuurslid. De voorzittersrol is nu toebedeeld aan Ruud van Eijle. Tijdens de bestuursvergadering en kerstbijeenkomst met de vrijwilligers werd Ab op verschillende manieren in het zonnetje gezet. Hij blijft wél op projectbasis betrokken bij Schapedrift, zoals op dit moment bij de bouw van de nieuwe kapschuur.