De Ermelosche heide

De Ermelosche Heide omvat een gebied van ruim 380 hectare en is gelegen tussen de kleinste stad van Nederland, Staverden en het dorp Ermelo. Het terrein is in eigendom van de gemeente Ermelo. Er lopen tal van (zand)paden over de heide en u kunt er ook wandelroutes volgen. Tevens is er een fietspad over de hei.

Gebiedskenmerken

Het gebied maakt deel uit van het stuwwallenmassief van de Veluwe. De Ermelosche Heide is een infiltratiegebied, met grondwaterstanden die gemiddeld meer dan 10 m beneden maaiveld liggen, tot max. 40 m. centraal in het gebied. De Ermelosche Heide is een droge, open heide, omgeven door loofbos, gemengd bos en naaldbos.

Wandelroute

Resten van eerdere beschavingen

Op de Ermelosche Heide liggen enkele tientallen grafheuvels die duizenden jaren oud zijn. Ze zijn op de hei te herkennen als lichte verhogingen in het landschap. De grafheuvels zijn helaas in de loop van honderden jaren nagenoeg allemaal leeggeroofd. In de buurt van de Flevoweg zijn nog resten te zien van een Romeins marskamp. Ter plekke staat een bord met een korte uitleg over het kamp. In het bezoekerscentrum is een wandelrouteboekje Romeins Marskamp verkrijgbaar, dat meer informatie biedt.

Heidebegrazing door schapen

Begrazing door schapen

Heide is een cultuurlandschap. In Nederland zal heide als er geen onderhoud aan wordt gepleegd op de lange termijn veranderen in bos. Teneinde dit cultuurlandschap met z’n bijzondere waarden zoveel mogelijk te behouden en waar mogelijk verder te ontwikkelen geeft de gemeente Ermelo met betrekking tot het onderhoud van de Ermelosche Heide de voorkeur aan gescheperde begrazing met schapen.