Schapedrift krijgt projectsubsidie van gemeente Ermelo

De gemeente Ermelo heeft besloten bij te dragen aan de verbetering en vernieuwing van de educatieve activiteiten van Stichting Schapedrift. Dit doet zij door een projectsubsidie toe te kennen van 20.000 euro voor 2019 en 2020. Wij zijn de gemeente zeer erkentelijk voor deze bijdrage!

Het projectplan voor de vernieuwing is in 2018 opgesteld en begin 2019 uitgevoerd. De vernieuwing en uitbreiding trekt veel belangstelling. Veel (groot)ouders met kinderen, groepen ouderen en schoolklassen, maar ook passanten en toeristen bezoeken de schaapskooi en het bezoekerscentrum. Zowel voor inwoners van Ermelo en omgeving, als voor recreanten en toeristen heeft Schapedrift een belangrijke natuureducatieve, attractieve en maatschappelijke functie. De gemeente hecht hier grote waarde aan.