Neem ons op in uw testament

U kunt op een bijzondere manier ons steunen door Stichting Schapedrift op te nemen in uw testament. U bepaalt met een testament zélf wat er later met uw bezit gebeurt. Het is goed om daar over na te denken en fijn om te weten dat alles goed geregeld is.

Erfstelling of legaat: aan u de keuze

Een testament maakt u bij de notaris van uw keuze. U kunt een testament overigens altijd weer veranderen of herroepen. U kunt kiezen tussen een erfstelling en een legaat.

  1. Erfstelling, U kunt Stichting Schapedrift opnemen in uw testament als (mede-)erfgenaam. Dit heet erfstelling. De stichting ontvangt dan (een percentage van) uw nalatenschap. U beslist zelf van tevoren welk percentage dat dan is.
  2. Legaat, Wilt u Stichting Schapedrift niet tot erfgenaam maken, maar wel in uw testament opnemen, dan kunt u voor een legaat kiezen. Met een legaat stelt u vast welk geldbedrag of bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) u nalaat aan ons.