Welkom nieuwe sponsor

Per 1 november 2018 is Apotheek De Witte Pauw uit Ermelo sponsor van Schapedrift. Een cliëntgerichte en kwaliteitsbewuste apotheek aan de Stationsstraat 61. Als voorzitter mocht ik de apotheker, mevrouw Rahmani, welkom heten. De link was snel gelegd, als tevreden klant van deze apotheek, vroeg ik haar het werk van Schapedrift met een structurele sponsorbijdrage te steunen en daarop werd positief gereageerd! Fijn dat zoveel mensen en bedrijven het werk van Schapedrift steunen!

Ruud van Eijle, voorzitter