Ermelosche Heide

De Ermelosche Heide is een gebied van ruim 380 hectare, gelegen tussen Staverden en Ermelo en is eigendom van de gemeente Ermelo. Het gebied maakt deel uit van het stuwwallenmassief van de Veluwe. De Ermelosche Heide is een infiltratiegebied, met grondwaterstanden die gemiddeld meer dan 10 m beneden maaiveld liggen, tot max. 40 m. centraal in het gebied. Heide is een cultuurlandschap. Een heidegebied zal uiteindelijk in bos veranderen wanneer er geen onderhoud aan wordt gepleegd. De gemeente Ermelo geeft de voorkeur aan gescheperde begrazing met schapen. De schapen van Stichting Schapedrift lopen het jaar rond door het heidegebied, volgens een begrazingsplan wat door de terreinbeheerder en de herder wordt opgesteld. Het begrazingsplan houdt rekening met bijzondere planten en diersoorten die voorkomen op de Ermelosche Heide.

De Wolf

De schaapskooi van Ermelo staat in het leefgebied van de wolf. Daarom hebben wij maatregelen genomen om te voorkomen dat onze schapen ’s nachts worden aangevallen door een wolf. Dit doen wij door middel van stroomdraden en hoge wolvenhekken. Het ziet er wellicht minder fraai uit maar zo zijn onze dieren ’s nachts tenminste veilig. We hopen zo dat wolven en schapen in hetzelfde gebied naast elkaar kunnen leven.

In het bezoekerscentrum is een filmpje te zien over de wolf en zijn habitat.

Grafheuvels en Romeins Marskamp

Op de Ermelosche Heide liggen tientallen grafheuvels die duizenden jaren oud zijn. Ze zijn op de hei te herkennen als lichte verhogingen in het landschap. In het bezoekerscentrum staat een maquette van een grafheuvel. Zo is te zien hoe een grafheuvel is opgebouwd en hoe in de loop van duizenden jaren door verschillende bewoners van dit gebied gebruik gemaakt werd van deze heuvels om hun doden te begraven.

In de buurt van de Flevoweg is de wal en gracht te zien van een Romeins marskamp. Dit is het meest noordelijk gelegen marskamp wat door de Romeinen in Nederland is gebouwd. In het bezoekerscentrum is het wandelrouteboekje Romeins Marskamp verkrijgbaar, waarin alle informatie over dit bijzondere bouwwerk te lezen is.