ANBI

Stichting Schapedrift is een organisatie zonder winstoogmerk en kent een ANBI-status. Als algemeen nut beogende instelling (ANBI) zet de stichting zich voor tenminste 90% in voor het algemene nut en de inkomsten uit het bezoekerscentrum en de activiteiten komen ten goede aan de doelstelling: het behoud van de schaapskudde en -kooi.

Het bestuur, noch de vrijwilligers van Stichting Schapedrift, ontvangt enige beloning of vergoeding voor haar werkzaamheden.

Als ANBI instelling kennen wij een publicatieplicht. Ons KvK-nummer is 08081518. Het RSIN-nummer is 8079.42.996.

Klik hier voor het meest recente uittreksel uit de Kamer van Koophandel

Klik hier voor het jaarverslag 2023 van Stichting Schapedrift.

Klik hier voor de jaarplannen van de stichting voor 2024

Hier kunt u meer lezen over onze missie, doel en visie