Schaapskooi

Bij de gemeenteraad van Ermelo leefde de wens om de Ermelosche Heide te gaan onderhouden middels een schaapskudde. Om dit mogelijk te maken werd in 1999 Stichting Schapedrift opgericht. In 2003 werd gestart met de bouw van de schaapskooi en het bezoekerscentrum aan de rand van de Ermelosche Heide met hout dat uit de bossen in de directe omgeving komt. Het ontwerp van de schaapskooi is gebaseerd op de van oudsher op de Veluwe voorkomende schaapskooien. De kooi heeft een oppervlakte van 400 m2 en is daarmee een van de grotere schaapskooien van Nederland. De kooi biedt ruimte aan de kudde die uit gemiddeld 300 schapen bestaat.

Potstal

De schaapskooi is gebouwd als potstal. Elke dag wordt er een laag stro in de stal gestrooid, over de uitwerpselen van de schapen heen. De kooi blijft hierdoor droog en schoon. Vroeger werden heideplaggen gebruikt in plaats van stro. Uitwerpselen en heideplaggen verteerden tot een vruchtbaar mengsel dat als mest over de akkers werd verspreid. Deze productie van mest was de voornaamste reden voor het bestaan van de schaapskuddes op de Veluwe.

Eens per jaar wordt de schaapskooi uitgemest. Deze grove mest wordt met name gebruikt op landbouwgrond.

Veluws Heideschaap

Om de Ermelosche Heide te onderhouden wordt gebruik gemaakt van het Veluws Heideschaap. Dit schapenras is bij uitstek geschikt voor het begrazen van de schrale zandgronden van de Veluwe. Al van oudsher lopen kuddes Veluws Heideschapen over de Veluwe, oorspronkelijk met name voor de productie van mest. Ons Veluwse Heideschaap is geregistreerd als Zeldzaam Landbouw Huisdierras en wordt jaarlijks gekeurd.

Het Veluws Heideschaap staat hoog op de poten. De vacht is langharig en wit. De poten en kop hebben geen wol, maar haren. De haren op de neus hebben een prachtige zijdeglans. Veluwse Heideschapen horen een lange staart te hebben met wol, die tot net over de hak reikt. Zowel de ooien (vrouwelijke dieren) als de rammen (mannelijke dieren) van dit ras hebben geen horens. De lammertijd is eind januari, begin februari. Ooien die voor de eerste keer werpen, krijgen vaak één lammetje, oudere dieren meestal twee. Drielingen zijn een uitzondering bij heideschapen.

Erf en bijenstal

Op het erf is de kapschuur te zien met zonnepanelen op het dak en waarin zich tevens het herdersverblijf bevindt. Daarnaast ziet u een helofytenfilter dat het afvalwater zuivert en de bijenstal. Stichting Schapedrift werkt sinds 2017 samen met bijenvereniging Ermelo. Zij onderhoudt de bijenstal en geeft informatie over het houden van bijen. Deze vindt u eveneens terug  in het bezoekerscentrum waar interactieve elementen te zien zijn. Ook wordt er honing van naburige imkers verkocht in het bezoekerscentrum.

Tuin

Naast het bezoekerscentrum, parallel naast het pad, ligt onze biologische tuin. Hovenier Henk van Emaus, een gedreven vakman en enthousiaste vrijwilliger bij de stichting, toverde dit stuk tuin om tot een historische tuin met bijzondere plantensoorten met een akkertje anno 1935 met bijzondere graansoorten. Kom kijken en loop er vooral even doorheen om te genieten van deze prachtige tuin!

Tot eind oktober 2023 is tevens het wolkunstwerk van Saskia Schippers te zien in de tuin.