Schaapskooi

De schaapskooi van Ermelo is in 2003 in authentieke stijl gebouwd en is één van de grootste van Gelderland. Hij biedt onderdak aan de Ermelose schaapskudde, die bestaat uit zo’n 300 schapen. Bezoekers mogen niet in de kooi, maar kunnen door de geopende deuren naar binnen kijken. In de wintermaanden staan de schapen in de kooi of gaan ze wat korter naar buiten omdat ze ook worden bijgevoerd. Alleen in de maanden februari en maart blijven de ooien met lammeren in de kooi. De dieren die niet gelammerd hebben gaan wel de hei op als er een herder beschikbaar is.

De rest van het jaar gaat de schaapskudde vrijwel dagelijks naar de hei met de herder en honden. In het naastgelegen bezoekerscentrum  is veel informatie over de schapen te vinden. Op een kaart in het bezoekerscentrum staat aangegeven waar de kudde die dag loopt. Eens per jaar, op lammetjesdag, is de schaapskooi toegankelijk en mogen bezoekers door de kooi lopen langs de hokken met schapen en lammetjes.

Ontwerp

Het ontwerp van de schaapskooi is gebaseerd op voorheen op de Veluwe voorkomende schaapskooien. De kooi heeft een oppervlakte van 400 m2 en is een van de grootste schaapskooien van Nederland. De schaapskooi heeft een potstalsysteem, dat wil zeggen dat de mest blijft liggen. Elke dag wordt er een laagje stro overheen gestrooid, waardoor de bodem zich ophoogt. Vroeger werden heideplaggen gebruikt als stro en samen met de mest werd het een vruchtbaar mengsel dat eens per jaar of eens per twee jaar over de akkers werd verspreid. De kooi wordt nu eens per jaar uitgemest.