Schaapskooi

Bij de gemeenteraad van Ermelo leefde de wens om de Ermelosche Heide te gaan onderhouden middels een schaapskudde. Om dit mogelijk te maken werd in 1999 Stichting Schapedrift opgericht. In 2003 werd gestart met de bouw van de schaapskooi en het bezoekerscentrum aan de rand van de Ermelosche Heide met hout dat uit de bossen in de directe omgeving komt.

Het ontwerp van de schaapskooi is gebaseerd op de van oudsher op de Veluwe voorkomende schaapskooien. De kooi heeft een oppervlakte van 400 m2 en is daarmee een van de grotere schaapskooien van Nederland. De kooi biedt ruimte aan de kudde die uit gemiddeld 300 schapen bestaat.

Potstal

De schaapskooi is gebouwd als potstal. Elke dag wordt er een laag stro in de stal gestrooid, over de uitwerpselen van de schapen heen. De kooi blijft hierdoor droog en schoon. Vroeger werden heideplaggen gebruikt in plaats van stro. Uitwerpselen en heideplaggen verteerden tot een vruchtbaar mengsel dat als mest over de akkers werd verspreid. Deze productie van mest was de voornaamste reden voor het bestaan van de schaapskuddes op de Veluwe. 

Eens per jaar wordt de schaapskooi uitgemest. Deze grove mest wordt met name gebruikt op landbouwgrond.