Schaapskooi

De schaapskooi van Ermelo is in 2003 in authentieke stijl gebouwd en is één van de grootste van Gelderland. Hij biedt onderdak aan de Ermelose schaapskudde, die bestaat uit zo’n 300 schapen. Bezoekers mogen niet in de kooi, maar kunnen door de geopende deuren naar binnen kijken. In de wintermaanden staan de schapen in de kooi en in februari en maart staat het vol met lammetjes en moederschapen. De rest van het jaar gaat de schaapskudde vrijwel dagelijks naar de hei met de herder en honden. In het naastgelegen bezoekerscentrum  is veel informatie over de schapen te vinden. Op een kaart in het bezoekerscentrum staat aangegeven waar de kudde die dag loopt. Meestal komt de kudde tussen 15.00 en 16.00 uur terug bij de kooi, maar deze tijd kan ook afwijken. Eens per jaar, op lammetjesdag, is de schaapskooi toegankelijk en mogen bezoekers door de kooi lopen langs de hokken met schapen en lammetjes.

Bouw van de schaapskooi

De bouw van de schaapskooi op de Ermelosche Heide is voortgekomen uit een particulier initiatief waarop de gemeente Ermelo heeft ingespeeld. In eerste instantie was de bouw van de schaapskooi niet mogelijk omdat milieuwetgeving met betrekking tot ammoniakemissie van dieren dat niet toestond. De plannen moesten dan ook aanvankelijk een tijd worden stilgelegd. Gelukkig had de lobby vanuit de gemeente Ermelo succes met als resultaat dat in de nieuwe ammoniakwetgeving (2002) een uitzondering werd opgenomen voor dieren die worden gehouden ten behoeve van natuurbeheer, zodat alle bouwplannen weer verder konden worden opgepakt. Het hout voor de bouw is door de gemeente Ermelo aan de stichting gedoneerd en komt uit de Ermelose gemeentelijke bossen. Het gaat voornamelijk om eikenhout en hout van Douglas sparren die het FSC-keurmerk dragen. In december 2002 werd daadwerkelijk begonnen met bouw van de schaapskooi en het bezoekerscentrum en in mei 2003 konden de eerste schapen hun intrek nemen in de schaapskooi.

Ontwerp

Het ontwerp van de schaapskooi is gebaseerd op voorheen op de Veluwe voorkomende schaapskooien. De kooi heeft een oppervlakte van 400 m2 en is een van de grootste schaapskooien van Nederland. De schaapskooi heeft een potstalsysteem, dat wil zeggen dat de mest blijft liggen. Elke dag wordt er een laagje stro overheen gestrooid, waardoor de bodem zich ophoogt. Vroeger werden heideplaggen gebruikt als stro en samen met de mest werd het een vruchtbaar mengsel dat eens per jaar of eens per twee jaar over de akkers werd verspreid. De kooi wordt nu eens per jaar uitgemest.