ANBI

Stichting Schapedrift is een organisatie zonder winstoogmerk. We hebben een ANBI status. Als algemeen nut beogende instelling zetten we ons voor ten minste 90% in voor het algemene nut en de inkomsten uit het bezoekerscentrum en activiteiten komen ten goede aan de doelstelling, het behoud van de schaapskudde en -kooi.
Het bestuur van Stichting Schapedrift ontvangt voor de werkzaamheden geen beloning of vrijwilligersvergoeding.

Als ANBI instelling hebben we een publicatieplicht. Ons KvK nummer is 08081518. Ons RSIN nummer is 8079.42.996

Uittreksel KvK

Jaarcijfers 2021 en begroting 2022 Stichting Schapedrift

Jaarverslag 2022 Stichting Schapedrift

Doneer aan de Shovel Actie!

 De huidige kniklader is aan vervanging toe. Stichting Schapedrift kiest bewust voor een duurzame, maar duurdere, elektrische shovel. Om deze aanschaf mogelijk te maken, starten wij dit jaar de Shovel Actie. Het verschil in aanschafkosten tussen een nieuwe dieselkniklader en een elektrische shovel is ongeveer 25.000 euro extra. Hiervoor vragen wij om uw hulp! 

KLIK OP: IK DONEER EENMALIG en maak over o.v.v. “Shovel Actie”.

Houd ook onze Facebookpagina in de gaten voor ludieke acties en de stand van zaken!