Over ons

Onze doelstelling is om de schaapskooi met een capaciteit van 400 schapen op de Ermelosche Heide in stand te houden. Dit doen we door middel van het werven van fondsen, de openstelling van het bezoekerscentrum en het organiseren van activiteiten. Bij de stichting zijn de schaapherder en coördinator van het bezoekerscentrum de professionele krachten. Daarnaast zijn er zo’n 90 vrijwilligers actief bij de stichting; zij zijn ons kapitaal! Een cultuurhistorische traditie wordt hiermee levend gehouden en begrazing van de heide door schapen komt de natuurwaarden ten goede.

Met de schaapskudde voeren we in opdracht van de gemeente Ermelo het begrazingsplan voor de Ermelosche Heide uit. De schapen begrazen het heidegebied, waarvan de gemeente eigenaar is. Dit gebied herbergt een groot aantal natuurwaarden. Er is gekozen voor het Veluws Heideschaap, behorend tot het zeldzame landbouwhuisdierras.

In het bezoekerscentrum kan het publiek informatie krijgen over de schaapskudde en de Ermelosche Heide. Het is een ideaal rust- of startpunt voor een wandeling en er worden tal van activiteiten georganiseerd. Uitgangspunt is om het bezoekerscentrum laagdrempelig te houden. Het is het hele jaar open en gratis toegankelijk. Er worden vriendelijke prijzen voor consumpties gehanteerd. Dit is mogelijk dankzij de inzet van de vele vrijwilligers die zorgen voor de bemensing. We hebben ook  een maatschappelijke verantwoordelijkheid en we ontvangen regelmatig schoolklassen, groepen ouderen en mensen met een beperking. Tevens werken we nauw samen met toeristische organisaties in de omgeving.

Bestuur

De stichting heeft een bestuur, dat eens per maand vergadert. Vanaf januari 2018 is het bestuur als volgt samengesteld:

  • Ruud van Eijle, voorzitter
  • Dirk de Vries Reilingh, secretaris
  • Aart Goossensen, penningmeester
  • Gerard van Ruiten, namens de stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo
  • Gijs Ruiter, agrarisch ondernemer
  • Janny van Wijk

Adviseurs van het stichtingsbestuur zijn:

  • Marion Derks, herder schaapskudde
  • Geesje Eleveld, coördinator Bezoekerscentrum Ermelosche Heide
  • Willem Lammertink, namens het Geldersch Landschap en Kasteelen
  • Henk Jan Zwart, terreinbeheerder van de gemeente Ermelo