Vacature: COÖRDINATOR M/V voor 36 uren per week  

Stichting Schapedrift Ermelo heeft als doel om de schaapskooi met een schaapskudde van ca 400 schapen in stand te houden. In opdracht van de gemeente Ermelo voeren we met de schapen het begrazingsplan voor de Ermelosche Heide uit. De heide herbergt een groot aantal natuurwaarden. We zijn tevens een erkend fokbedrijf voor het zeldzame landbouwhuisdierras, het Veluwse Heideschaap.

De stichting heeft een coördinator, een herder en een assistent-herder in dienst. Daarnaast zijn ruim 100 vrijwilligers actief bij de stichting. Dankzij de begrazingsopdracht, de inkomsten uit het bezoekerscentrum en structurele bijdragen van sponsoren en vrienden kan de stichting voortbestaan.  

Wegens beëindiging van de overeengekomen periode met de interim coördinator zijn wij op zoek naar een 

COÖRDINATOR M/V voor 36 uren per week  

De coördinator is verantwoordelijk, in samenspraak met het bestuur, voor de realisatie van het meerjarenbeleid en voor de toepassing van het personeels-, financieel- en organisatiebeleid. Hij/zij stelt de jaarplannen op en adviseert   het bestuur. De coördinator werkt nauw samen met de herder. Hij/zij is verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid. Ook de in- en externe communicatie alsmede de  fonds-, vrienden- en sponsorwerving behoren tot de taken van de coördinator. Hij/zij signaleert en speelt in op maatschappelijke en toeristische ontwikkelingen.  

Voor deze functie denken wij aan iemand 

  • op MBO/HBO werk- en denkniveau 
  • met kennis van organisatorische processen bij voorkeur in een vrijwilligersorganisatie 
  • met uitstekende mondelinge- en schriftelijke vaardigheden 
  • basiskennis en affiniteit met IT systemen 
  • een klantgerichte en dienstverlenende instelling 
  • sociale  en  communicatieve vaardigheden 
  • creativiteit en improvisatievermogen voor het verder vormgeven van de organisatie 
  • pro actief en bereidheid tot samenwerken 
  • bereidheid om met enige regelmaat op zaterdag en/of zondag aanwezig te zijn in het bezoekerscentrum. 

Stichting Schapedrift is voorshands trendvolger van de CAO Welzijn. De bij de functie behorende salarisschaal is vastgesteld op schaal 10.  

Meer informatie vindt u op www.schapedrift.nl of telefonisch bij Petra van der Heide, (interim) coördinator van het bezoekerscentrum, telefoon 06-40855902.  

Uw sollicitatie, inclusief motivatie en CV,  kunt u vóór 16 september richten aan Dhr. Joop Verheijen, secretaris van Stichting Schapedrift, email secretariaat@schapedrift.nl of schriftelijk naar  

Postbus 3085, 3850 CB Ermelo.  

ANBI

Stichting Schapedrift is een organisatie zonder winstoogmerk. We hebben een ANBI status. Als algemeen nut beogende instelling zetten we ons voor ten minste 90% in voor het algemene nut en de inkomsten uit het bezoekerscentrum en activiteiten komen ten goede aan de doelstelling, het behoud van de schaapskudde en -kooi.
Het bestuur van Stichting Schapedrift ontvangt voor de werkzaamheden geen beloning of vrijwilligersvergoeding.

Als ANBI instelling hebben we een publicatieplicht.

KvK nummer is 08081518. Uittreksel van Kamer van Koophandel: KVK St. Schapedrift 30-9-2021

Het RSIN nummer is 8079.42.996

Begroting 2021, werkelijk 2020 Schapedrift 2020 werkelijk en 2021 begroting

Jaarverslag 2020 Jaarverslag 2020