Over ons

Onze doelstelling is om de schaapskooi met een capaciteit van 400 schapen op de Ermelosche Heide in stand te houden. Dit doen we door middel van het werven van fondsen, de openstelling van het bezoekerscentrum en het organiseren van activiteiten. Stichting Schapedrift is een vrijwilligersorganisatie met drie (deels parttime) medewerkers. Daarnaast zijn er circa 120 vrijwilligers actief bij de stichting; zij zijn het kapitaal van de stichting! Een cultuurhistorische traditie wordt hiermee levend gehouden en begrazing van de heide door schapen komt de natuurwaarden ten goede.

Met de schaapskudde voeren we in opdracht van de gemeente Ermelo het begrazingsplan voor de Ermelosche Heide uit. De schapen begrazen het heidegebied, waarvan de gemeente eigenaar is. Dit gebied herbergt een groot aantal natuurwaarden. Er is gekozen voor het Veluws Heideschaap, behorend tot het zeldzame landbouwhuisdierras.

In het bezoekerscentrum kan de bezoeker informatie krijgen over de schaapskudde en de Ermelosche Heide. Het is een ideaal rust- of startpunt voor een wandeling en er worden tal van activiteiten georganiseerd. Uitgangspunt is om het bezoekerscentrum laagdrempelig te houden. Het is het hele jaar open en gratis toegankelijk. Er worden vriendelijke prijzen voor consumpties gehanteerd. Dit is mogelijk dankzij de inzet van de vele vrijwilligers die zorgen voor de bemensing. We hebben ook  een maatschappelijke verantwoordelijkheid en we ontvangen regelmatig schoolklassen, groepen ouderen en mensen met een beperking. Tevens werken we nauw samen met toeristische organisaties in de omgeving.

ANBI

Stichting Schapedrift is een organisatie zonder winstoogmerk. We hebben een ANBI status. Als algemeen nut beogende instelling zetten we ons voor ten minste 90% in voor het algemene nut en de inkomsten uit het bezoekerscentrum en activiteiten komen ten goede aan de doelstelling, het behoud van de schaapskudde en -kooi.
Het bestuur van Stichting Schapedrift ontvangt voor de werkzaamheden geen beloning of vrijwilligersvergoeding.

Als ANBI instelling hebben we een publicatieplicht.

KvK nummer is 08081518. Uittreksel van Kamer van Koophandel: KVK St. Schapedrift 30-9-2021

Het RSIN nummer is 8079.42.996

Begroting 2021, werkelijk 2020 Schapedrift 2020 werkelijk en 2021 begroting

Jaarverslag 2020 Jaarverslag 2020